jak zwiększyć plon

mgr inż. Marta Jurga, Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wystąpienie niekorzystnych czynników w czasie wegetacji może pokrzyżować plany na osiągnięcie wysokich plonów. Oczywiście z wysokością plonów wiąże się zysk, jaki odnotujemy w danym roku. W nowoczesnej uprawie zachęca się do stosowania w produkcji preparatów o właściwościach wspomagających prawidłowy wzrost i rozwój roślin.

Mowa tu o stymulatorach rozwoju roślin (w tym stymulatorach owcowania). Ich główną rolą jest usprawnianie procesów zachodzących w roślinach, aby je wzmocnić i zwiększyć naturalną odporność podczas sytuacji stresowych, zniwelować negatywne skutki stresów czy też poprawić wielkość i parametry jakościowe plonu. W produkcji owoców miękkich oraz warzyw, u których plonowanie jest zależne od jakości zapylenia, z sukcesem został przyjęty preparat Kinactiv Initial z linii Seipro.

Działanie stymulatora owocowania Kinactiv Initial

Stymulator  owocowania  Kinactiv Initial jest coraz chętniej wybierany przez producentów ze względu na swój skład oraz widoczne efekty działania. Preparat zawiera naturalne ekstrakty z alg morskich Ascophyllum nodosum, które wzmacniają odporność roślin na różnego rodzaju stresy oraz stymulują ich wzrost a zawarte w nich fitohormony odgrywają ważną rolę we wszystkich etapach rozwoju owoców.

Drugim elementem budującym Kinactiv Initial są L-aminokwasy wytworzone na drodze hydrolizy enzymatycznej wyłącznie z produktów pochodzenia roślinnego. L-aminokwasy są najchętniej poszukiwane ze względu na najwyższą aktywność wśród form aminokwasów. Zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego – w porównaniu do aminokwasów syntetycznych – gwarantuje łatwą i wysoce efektywną przyswajalność zawartych w produkcie składników pokarmowych..

Kinactiv Initial zawiera również mikro- i makroelementy. Aplikując Kinactiv Initial, dostarczamy roślinie azot, fosfor, potas oraz molibden. Ostatni z pierwiastków, czyli molibden, jest istotny dla jakości zapylenia, które jak wiadomo, przekłada się w późniejszym czasie na ilość zawiązków owoców.

Molibden uczestniczy również w przemianach innych związków (azotu, fosforu), co sprawia, że stają się łatwiej dostępne dla roślin. Należy jednak pamiętać, że stosowanie biostymulatorów nie zastąpi podstawowych zabiegów nawożenia.

Dobre zapylenie warunkiem plonowania

Dostanie się pyłku na znamiona słupka, nie jest gwarancją udanego zapylenia. Pyłek posiada pewną żywotność, która może być problemem w uzyskaniu zadowalającego plonu. Zastosowanie Kinactiv Initial zwiększy żywotność pyłku. Preparat będzie stymulować wzrost łagiewki pyłkowej oraz poprawi jej kiełkowanie.

Właściwości składników zawartych w preparacie umożliwiają lepsze wykształcenie oraz wzrost owoców w czasie wegetacji. Stosowanie Kinactiv Initial stymuluje procesy metaboliczne rośliny, które przyczyniają się do wzrostu masy pojedynczego owocu i polepszenia jego jakości. Ogranicza także ryzyko fizjologicznego opadania owoców oraz poprawia ich trwałość przechowalniczą.

Jak stosować Kinactiv Initial?

Stymulator owocowania Kinactiv Initial stosuje się w celu zwiększenia plonowania drzew owocowych (głównie pestkowych), roślin jagodowych (owoce miękkie) oraz warzyw. W przypadku drzew owocowych oraz jagodników zaleca się wykonanie 3 zabiegów. W uprawie warzyw ilość zabiegów można zwiększyć do 4 w sezonie.

Kinactiv Initial w sadach i jagodnikach należy stosować w:

  • kluczowych fazach związanych z procesem owocowania tj.przed kwitnieniem,
  • czasie kwitnienia oraz pod koniec kwitnienia
  • okresie początku zawiązywania owoców.

Natomiast w przypadku warzyw zabieg można przeprowadzić we wszystkich tych fazach rozwojowych.

Odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić 10-15 dni. Zalecana dawka w każdym zabiegu to 1 l/ha. Kinactiv Initial może być aplikowany nalistnie oraz za pośrednictwem systemu nawadniania.

Jak w praktyce sprawdza się Kinactiv Initial?

Skuteczność stosowania stymulatora Kinactiv Initial została potwierdzona w badaniach prowadzonych w warunkach polowych w różnych regionach Polski. Doświadczenia na plantacji malin odmiany Polana wskazują, że Kinactiv Initial zwiększa plonowanie o 20-30%a wyprodukowany przy jego użyciu owoce malin są wysokiej jakości.

Doskonałe wyniki otrzymano w doświadczeniach prowadzonych w uprawie borówki wysokiej. Zastosowanie Kinactiv Initial na dwóch odmianach Spartan i Blue Crop znacząco polepszyło ich plonowanie. Wzrost plonów wynosił kolejno 55% oraz 70%. Owoce były duże, dobrze wybarwione.

Pozytywny wpływ Kinactiv Initial potwierdzono także w uprawie jeżyny. Zebrane owoce odmiany Loch Tay charakteryzowały się wyższą o 74% zawartością cukrów, a także zwiększoną ilością związków fenolowych, które mają właściwości prozdrowotne.

Wyniki doświadczeń po zastosowaniu stymulatora owocowania Kinactiv Initial potwierdzają wysoką skuteczność produktu i jego pozytywny wpływ na wielkość i jakość plonu.

 

O Seipro

Seipro to linia biostymulatorów firmy SUMI AGRO POLAND, producenta środków ochrony roślin.

Kontakt

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
22 637 32 37
biuro@sumiagro.pl