łany zboża

mgr inż. Marta Jurga, Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jak należy stosować biostymulatory w poszczególnych uprawach? Czy stosowanie biostymulatorów jest opłacalne? Sprawdzamy na przykładzie uprawy rzepaku ozimego.

 

ZBOŻA

Aplikację biostymulatorów w uprawie zbóż należy rozpocząć wiosną, od początku krzewienia się do końca fazy kłoszenia. W trakcie wegetacji zaleca się wykonanie 1 do 3 zabiegów. Stosowanie ich umożliwia zwiększenie plonu, nawet o 20% w przypadku pszenicy ozimej. Dodatkowo wpływa na zwiększenie zawartości białka i glutenu w ziarnie pszenicy.

KUKURYDZA

W przypadku kukurydzy stosowanie biostymulatorów powinno rozpocząć się w fazie 2-8 liści. Zabieg jak najbardziej może być wykonany jednocześnie z opryskiem herbicydowym. W ostatnim czasie kukurydza narażona jest na stres już na początku wegetacji. Brak opadów powoduje mniejsze wschody, słabszy rozwój czy przymrozki powodują osłabienie roślin. Biostymulatory można zastosować zapobiegawczo oraz po wystąpieniu niekorzystnych warunków.

uprawa kukurydzy

RZEPAK OZIMY

O biostymulatorach w rzepaku ozimym należy pomyśleć już jesienią. Pierwsze stosowanie zalecane jest w fazie 4-6 liści właściwych, w celu wzmocnienia roślin oraz umożliwienia lepszego przezimowania. Kolejne zabiegi powinny być wykonane wiosną w fazie krzewienia, aż do zawiązania łuszczyn. Efektem wiosennego stosowania biostymulatorów jest regeneracja roślin po zimie, większa ilość pędów bocznych i łuszczyn, a w nich nasion.

BURAK CUKROWY

W buraku cukrowym zastosowanie biostymulatora należy rozpocząć już po wschodach. Siewki buraków wrażliwe są na zabiegi herbicydowe, a powstałe uszkodzenia hamują rozwój roślin. Dlatego, aby zredukować straty wywołane stresem herbicydowym konieczne jest użycie biostymulatora. Dodatkowo ich właściwości zapewnią również ochronę podczas suszy, dzięki czemu nie zostaje ograniczona powierzchnia asymilacyjna liści.

uprawa buraka cukrowego

ZIEMNIAK

Ziemniak podczas wegetacji jest najbardziej wrażliwy w fazie formowania bulw. Aby zapewnić mu dobrą kondycję, zabiegi biostymulatorem należy rozpocząć już podczas intensywnego rozwoju części nadziemnej. Umożliwi to uzyskanie wysokiego plonu handlowego, z jednoczesną redukcją liczby bulw małych. Polecane jest łączne stosowanie ich z fungicydami czy też insektycydami.

WARZYWA

Stosowanie w uprawie warzywniczej powinno zacząć się od fazy kwitnienia do czasu zawiązania owoców. Jednocześnie istnieje możliwość stosowania łącznie z wykonywanymi zabiegami herbicydowymi. Bardzo dobre wyniku odnotowywane są między innymi w uprawie ogórka czy papryki.

SADOWNICTWO

Sady i jagodniki narażone są na wysokie straty w trakcie wystąpienia wiosennych przymrozków. Dochodzi do opadania zawiązków owoców, co wpływa na ogromne straty w plonie, w konsekwencji brak opłacalności produkcji. Stosowanie biostymulatorów już w okresie kwitnienia zabezpieczy rośliny przed negatywnymi skutkami stresu. Dodatkowo zabieg wykonany po wystąpieniu czynników stresowych spowoduje ich szybką regenerację. Ostatnie zabiegi w sadach i jagodnikach powinny być przeprowadzone w czasie wybarwiania owoców, co umożliwi otrzymanie wysokiej jakości owoców.

Opłacalność stosowania biostymulatorów aminokwasowych na przykładzie uprawy rzepaku ozimego

Często zadawanym pytaniem jest, czy stosowanie biostymulatorów się opłaca. Czy koszty poniesione dadzą możliwość otrzymania większego zysku? Na te pytania postanowimy odpowiedzieć na podstawie uprawy rzepaku ozimego.

Koszty dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Do kosztów bezpośrednich zaliczamy zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, biostymulator oraz koszty związane z przeprowadzeniem zabiegów uprawowych. Z kolei koszty pośrednie stanowią ubezpieczenie, podatek oraz zużyte paliwo.

Za średnie plonowanie rzepaku przyjęliśmy 3 t/ha (wartość zależna od odmiany, rejonu uprawy czy gleby). Średni wzrost plonów zauważalny jest na poziomie 20%. Średnia cena 1 tony rzepaku (wg cen kontraktacyjnych na rok 2019) wynosi 1520 zł. Koszty uwzględniają maksymalną ilość zabiegów oraz najwyższą dawkę.

Zestawienie kosztów Kwota (zł/ha)
Bez biostymulatora Z biostymulatorem
Koszty bezpośrednie 3010 3310
Koszty pośrednie 670 670
Plon handlowy 

1 t = 1520 zł

4560 5472
Dochód netto 880 1492

Wniosek

Stosowanie biostymulatorów przynosi zysk minimum 612 zł z hektara. Dlatego zachęcamy do dalszego ich stosowania lub rozpoczęcia ich aplikacji.

.

O Seipro

Seipro to linia biostymulatorów firmy SUMI AGRO POLAND, producenta środków ochrony roślin.

Kontakt

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
22 637 32 37
biuro@sumiagro.pl