Roślina i jej widoczne korzenie

Fundamentem każdej rośliny uprawnej jest jej system korzeniowy. Niewłaściwie rozwinięty system korzeniowy pośrednio może przyczyniać się do znacznej obniżki wielkości i jakości plonów. To właśnie od niego zależy ilość składników pokarmowych, jaką rośliny pobiorą z gleby a tym samym ich kondycja podczas okresu wegetacji. Jak można wspomóc ten proces i na czym polega wspomaganie wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego?

Rola systemu korzeniowego roślin uprawnych

System korzeniowy jest jednym z podstawowych elementów, które wpływają na rozwój nadziemnych części roślin. Rozwój korzeni stanowi krytyczną fazę dla roślin. Im głębiej i silniej zostanie rozwinięty, tym lepsze i znacznie bardziej efektywne będzie wykorzystanie składników pokarmowych znajdujących się w podłożu. W momencie, kiedy system korzeniowy będzie słabo rozwinięty, wówczas nie będzie w stanie zapewnić optymalnej ilości składników pokarmowych, potrzebnych do prawidłowego wzrostu i dalszego rozwoju roślin. Ponadto odpowiednio rozwinięty system korzeniowy roślin pomoże im przetrwać pojawiające się coraz częściej w naszym klimacie okresowe niedobory wody i związane z nimi susze.

W sytuacjach długotrwałych braków opadów rośliny, których system korzeniowy będzie słabo rozwinięty, nie będą w stanie prawidłowo się rozwijać. W wielu przypadkach, w konsekwencji, taka sytuacja może doprowadzić do ich zamierania.

Warto wtedy zastosować biostymulatory, czyli preparaty, które służą wzmacnianiu i stymulowaniu roślin poprzez wspomaganie wzrostu systemu korzeniowego. Ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu roślin jest ogromna.

Wspomaganie wzrostu systemu korzeniowego

Zdolność roślin do przezwyciężania stresu biotycznego i abiotycznego jest uzależniona przede wszystkim od rozwoju i wielkości systemu korzeniowego, jego kontaktu z glebą oraz zdolności korzeni do pobierania wody i składników pokarmowych z najbliższego otoczenia. Dlatego też wspomaganie wzrostu systemu korzeniowego roślin powinno być stałym punktem w kalendarzu prac polowych każdego rolnika. Efektywnym sposobem wspomagania stymulowania systemu korzeniowego jest stosowanie biostymulatorów.

Biostymulatory to preparaty, które mogą być stosowane zarówno doglebowo, jak i dolistnie. Dzięki stosowaniu obu rodzajów uzyskać można efekt synergii – prawidłowo odżywiona roślina wspomaga rozwój korzeni, które odwdzięczają się znacznie lepszym pobraniem składników odżywczych z gleby.

Wspomaganie wzrostu korzeni w początkowych fazach rozwoju roślin

Rozwój systemu korzeniowego roślin jest niezwykle ważny już w początkowych etapach produkcji rozsady. Dlatego też wspomaganie wzrostu systemu korzeniowego warto rozpocząć już w początkowym etapie wzrostu i rozwoju roślin.

Częstym problemem związanym z przesadzaniem rozsady na miejsce stałe jest stres związany z uszkodzeniami delikatnego systemu korzeniowego młodych roślin.

Bardzo często po przesadzeniu roślin na miejsce stałe dochodzi również do ich porażenia chorobami odglebowymi. Warto więc zabezpieczyć system korzeniowy roślin preparatami, których zadaniem jest m.in.

 • wspomaganie wzrostu korzeni,
 • zapewnienie szybkiego i jednocześnie łatwego przyswajania składników pokarmowych przez rośliny,
 • zwiększenie odporności na niekorzystne czynniki zewnętrzne.

Rola biostymulatorów wspomagających wzrost systemu korzeniowego

Mobilizacja wzrostu systemu korzeniowego roślin jest niezwykle ważna w każdej uprawie rolniczej, warzywniczej oraz sadowniczej. Biostymulatory to bezpieczne preparaty, które dostarczają roślinom cennych składników pokarmowych, takich jak bor, molibden, miedź, żelazo, cynk czy mangan. Dzięki dodatkowym składnikom, do których należą m.in. algi morskie oraz aminokwasy, biostymulatory poprawiają pobieranie oraz przyswajanie substancji odżywczych.

Preparaty biostymulujące odżywiają rośliny i wspierają rozwój systemu korzeniowego poprzez stymulowanie wzrostu istniejących już korzeni, a także przez wytwarzanie nowych korzeni bocznych oraz rozbudowywanie strefy włośnikowej. Ponadto zwiększają odporność roślin na niekorzystne warunki zewnętrzne, takie jak:

 • susze,
 • niskie lub wysokie temperatury,
 • nadmierne zasolenie
 • niewłaściwe pH podłoża.

Znaczenie poszczególnych pierwiastków w budowie systemu korzeniowego roślin

Stosowanie biostymulatorów stymuluje m.in. wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin. Jednym z głównych pierwiastków niezbędnych na starcie wegetacji jest fosfor, którego pobieranie w warunkach niskich temperatur w znacznym stopniu jest ograniczone, a jest on niezbędny do wzrostu systemu korzeniowego roślin. Duże znaczenie odgrywają również bor i cynk – pierwiastki, które kontrolują aktywność auksyn, czyli hormonów odpowiadających za rozwój systemu korzeniowego. Ponadto bor wchodzi w skład pektyn, lignin oraz hemiceluloz, które pośrednio chronią rośliny przed wnikaniem groźnych patogenów chorobotwórczych.

Stosowanie biostymulatorów zapewnia więc nie tylko optymalne ukorzenianie sadzonek, ale także szybkie pokonywanie stresu, który związany jest z przesadzaniem oraz z niekorzystnymi warunkami termicznymi i wilgotnością w trakcie tej czynności.

Stosowanie biostymulatorów wzrostu systemu korzeniowego

Ostatnich kilka sezonów udowodniło, że prawidłowo zbudowany system korzeniowy może mieć ogromne znaczenie dla wielkości i jakości uzyskiwanych plonów uprawianych roślin. W warunkach stresowych wzrost i rozwój systemu korzeniowego jest często zaburzony. Wspomaganie wzrostu systemu korzeniowego roślin sprawi, że rośliny staną się silniejsze i zwiększą się również ich możliwości absorpcyjne. Dzięki temu polepszą się warunki bytowe roślin i tym samym zwiększą się ich szanse na prawidłowy rozwój na dalszych etapach wegetacji.

Biostymulatory wzmacniające system korzeniowy mogą być stosowane w wielu uprawach, m.in.

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku ozimego,
 • buraków cukrowych,
 • ziemniaków,
 • warzyw uprawianych z siewu lub z rozsady,
 • drzew owocowych,
 • roślin jagodowych.

Preparaty te mogą być aplikowane w różnych fazach rozwojowych roślin w zależności od okresu w którym wystąpi stres oraz efektu jaki jest pożądany.

O Seipro

Seipro to linia biostymulatorów firmy SUMI AGRO POLAND, producenta środków ochrony roślin.

Kontakt

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
22 637 32 37
biuro@sumiagro.pl